Nybygning af violin

Violin, viola og cello bygges på værkstedet efter violinbygger Karsten Brejnbjerg Christensens metode uden brug af form og med afstemning af klangpladerne i forhold til hinanden.
Metoden giver en total frihed m.h.t valg af model, størrelse og ønske om klangfarve. Instrumenterne bygges af udsøgt og vellagret træ, som minimerer klimaskaderisiko.

Bygningen starten med at bund- og dækplader fuges sammen med varm lim uden brug af skuetvinge, pladerne planes med høvl og den egentlige proces begynder ved at de fire indvendige hjørneklodser samt top- og bundklods udarbejdes og pålimes provisorisk på bunden efter den valgte og påtegegnede model. Sidestykkerne (Zargen) bøjes ligeledes efter de påtegnede kurver på bunden, og der isættes kantlister foroven.
Zargen stabiliseres med et dobbeltkryds mellem de seks klodser inden den løsnes fra bunden Herefter isættes de nedre kantlister.

Bund og dæk saves ud med 2 mm overhæng uden for zargen og hvælvingen skulptureres ud med stort huljern. Hvælvingsarbejdet detaljeres siden med små høvle og til sidst siklinge. Herefter gentages processen indvendigt, når pladerne udhules. Når de endelige tykkelser er fastlagt udskæres f-hullerne i dækket og basbjælken isættes, hvorefter pladerne afstemmes i forhold til hinanden.

Kroppen samles med tynd varm snedkerlim og der ilægges indlægslister i hulkelen af randen. Listerne afrunder instrumentets design og forstærker randen, men har også klangmæssig betydning, da de bryder svingningerne, så de koncentreres omkring stemmestokken.

Efter at halsen med den håndskårne snegl er udarbejdet påsættes gribebrættet provisorisk og kiles i kroppen med korrekte vinkel over dækket. Herefter aftages gribebrættet igen og lakeringen kan påbegyndes.

Når lakken er gennem tør, slebet og poleret påsættes gribebrættet igen og instrumentet op monteres med stol, stemmestok, skruer, hagebræt, strengeholder og strenge.
Alt i alt en proces på 120 – 150 timer inden det første buestrøg kan tages!

Se hvordan en violin bygges