Erik Hoffmann no. 29 Nøgleharpe

Årstal: 2022      

Nøgleharpen (på svensk Nyckelharpa) er efter Erik Sahlström.

Dækket er udarbejdet og hvælvet af massivt sitkagrantræ efter samme princip, som man bygger violin, viola, cello og kontrabas

Bunden er lavet flad (som en nøgleharpe) af lønn.

Se hvordan nøgleharpen blev bygget.