Stemmestokken

Stemmestokkens funktion er at stabilisere dækket mod stolens tryk, samt at styre og fordele svingningerne i resonanskassen. Med stemmestokkens placering justerer man klangen. Den bør laves af tætåret grantræ, stå meget præcist, +/- 1/4 mm, lidt i spænd samt passe 100% til dæk og bund. Jo ringere materiale og tilpasning, jo ringere styrke og klang!
Er stemmestokken lavet af dårligt materiale eller for kort bliver klangen tynd og skarp. Spænder stokken for meget, er der øget risiko for stemmestokrevne, som er en omfattende skade, der kan forringe violinens værdi. På billige instrumenter vil en stemmestokrevne være en totalskade.