Gribebrædt

Gribebrættet er selve instrumentet, mens resonanskassen er forstærkeren.

For at strengene kan svinge frit på alle toner, skal gribebrættet have en hulning på ca. 1 mm, som aftager fuldstændig jævnt mod sadel og stol. 

Et slidt gribebræt kan forringe klangen meget mere end man forestiller sig, så den bliver uegal og nogle toner kan summe.

Er gribebrættet for hult eller sadlen for høj kræver det flere kræfter at trykke strengene ned, klangen bliver dunkel, og det bliver sværere at spille rent.

Hvis strengen ikke ligger i en jævn kurve over sadlen, fordi denne danner et knæk, bliver den let ødelagt i overspindingen og kan tillige knække.

 

(Foto: To ekstremt slidte gribebræt med mangle pukler og riller efter strengene)