Jeg er født og opvokset i Taastrup, 20 km vest for København. Mit første instrument konstruerede jeg af en tobaksdåse med lineal som gribebræt og elastikker som strenge. I teenageårene lærte jeg lidt guitarspil, men instrumentet vakte ikke min store interesse. Jeg var mere optaget af mekanikken bagved og af at ombygge gamle radioer til forstærkere.

Efter studentereksamen i 1975 startede jeg på uddannelsen som landskabsarkitekt på Landbohøjskolen. Musikinteressen førte sideløbende til engagement i stiftelsen og driften af Taastrup Folkemusikforening, og jeg blev fascineret af den traditionelle danske folkemusik, som i disse år havde sin store genopblomstring.

I 1977 flyttede jeg til Nørrebro og lillejuleaften købte jeg min første violin hos Garfiel Mortensen i Blågårdsgade for 700 kr. – et seriearbejde af Schönbach fra århundredeskiftet, og så gik jeg i gang med at spille ”Smedens 2. fynbo”.

Derefter deltog jeg i stiftelsen og driften af Københavns Folkemusikhus i og fik herigennem forbindelse til en stor del af folkemusikmiljøet, hvor min nysgerrighed for spillemændenes violiner blev vakt.

Som færdiguddannet landskabsarkitekt i 1981 satsede jeg på en alsidig karriere inden for natur- og kulturformidling, men blev mest optaget af at studere violiner på køkkenbordet. Købte siden utallige violiner på loppemarkeder og hos marskandisere i håbet om at finde ”violinen”, men fandt den ikke.

I stedet begyndte planen om at bygge min egen violin efterhånden at modnes. Jeg søgte viden hos forskellige amatørbyggere og dem var der mange af. Det undrede mig at de ikke var organiseret og derfor tog jeg i 1985 initiativ til etableringen af Foreningen til violinbygningens fremme i Danmark, FVD. Som reaktion herpå stiftede de professionelle violinbyggere i 1985 Violinbyggernes Mesterlaug i Danmark.

Gennem FVD fik jeg kontakt til den svenske søsterorganisation og jeg blev koblet på et sommerkursus i violinbygning hos Josef Kantuscher i Mittenwald. Kurset var en enorm inspiration for mig og med ambitionen om at skabe et kvalitetsinstrument i første forsøg blev violin nr. 1 bygget. Det brugte jeg 1200 timer på.

Resultatet åbnede i august 1985 døren til en 3-årig mesterlæreuddannelse hos violinbygger i Gentofte. Thomas Hansen er uddannet hos Emil Hjorth & Sønner i København og hos Paul Hillaire i Mirecourt.

Gennem læretiden fik jeg rutine i alle relevante reparations- og restaureringsopgaver på strygeinstrumenter og buer. Med Thomas Hansen som konsulent og kritiker byggede jeg gennem læretiden 4 violiner i min fritid.

Efter læretiden fortsatte jeg som svend på værkstedet, afbrudt af et studieophold hos violinbygger Karsten Brejnbjerg Christensen i Odense i efteråret 1989, hvor jeg lærte at bygge violiner uden form.

Sideløbende med ansættelsen som svend blev jeg momsregistreret med eget værksted og medlem af den tværfaglige instrumentbyggergruppe Artifex Musicus i efteråret 1989.

I december 1993 etablerede jeg mit værksted i Vanløse på fuldtid, og 1997 blev jeg optaget i Violinbyggernes Mesterlaug.


 

Fra DR radioprogrammet Bolero