Stemmestokken

Stemmestokkens funktion er at stabilisere dækket mod stolens tryk, samt at styre og fordele svingningerne i resonanskassen. Med stemmestokkens placering justerer man klangen. Den bør laves af tætåret grantræ, stå meget præcist, +/- 1/4 mm, lidt i spænd samt passe 100% til dæk og bund. Jo ringere materiale og tilpasning, jo ringere styrke og klang! […]

Nybygning af violin

Violin, viola og cello bygges på værkstedet efter violinbygger Karsten Brejnbjerg Christensens metode uden brug af form og med afstemning af klangpladerne i forhold til hinanden.Metoden giver en total frihed m.h.t valg af model, størrelse og ønske om klangfarve. Instrumenterne bygges af udsøgt og vellagret træ, som minimerer klimaskaderisiko. Bygningen starten med at bund- og […]

Gode violin råd

Daglig vedligeholdelse: Tør violinen af for støv og harpiks med en tør bomuldsklud hver gang efter brug. Check jævnligt og altid ved strengeskift, at stolen er ret og står vinkelret på bagsiden, samt at fødderne slutter 100% til dækket.  Sådan retter du stolen op: Hold fast i gribebrædtet, med venstre hånd, og i strengeholderen med […]